Thursday, April 4, 2013

Keo nhựa nến nối tóc, súng bắn keo, keo nhựa nếnque dùng để gắn, bán buôn bán lẻ- Shop VINAHAIR

Màu sắc: đen nóng chảy
Cách sử dụng: súng keo nóng chảy dính nhựa                  
  Phân loại: keo nhựa nóng chảy dẻo dính
Sử dụng: vê tóc, dán thủy tinh, linh kiện điện tử, da, nhựa, cao su, chất xơ, đá, kim loại, gỗ và các vật liệu khác, sản phẩm xi măng, gốm sứ, thuốc men, giấy, nhựa
Nhiệt độ hoạt động: 140 (℃) \
Hiệu quả chất ≥: 100 (%)
Nhãn hiệu: VINAHAIR
Tiêu chuẩn: SGS

 0 comments:

Post a Comment