Thursday, September 1, 2011

Sống động cùng tóc

Những khoảnh khắc được ghi lại, mái tóc thể hiện một cảm xúc nhất định

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Theo vinahair

0 comments:

Post a Comment